Subsidieregeling voor vrijwillige kavelruilen in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland stimuleert het opzetten en begeleiden van vrijwillige kavelruilprojecten. Hiervoor heeft zij een subsidieregeling in het leven geroepen. In de Uitvoeringsregeling Groen is hiervoor een aantrekkelijke regeling opgenomen. Om in aanmerking voor deze subsidie te komen, dient wel aan een aantal criteria te worden voldaan.

De volgende zaken komen voor subsidie in aanmerking:

Planmatige kavelruilprojecten in de door de provincie aangegeven gebieden. In tegenstelling tot de voorgaande regelingen, zijn ook de voorbereidingskosten (kavelruilcoördinator, taxaties en voorlichtingsbijeenkomsten) subsidiabel.

De subsidiebijdrage bedraagt 75% van de zogenaamde proceskosten (kavelruilcoördinator, taxaties en voorlichtingsbijeenkomsten), daarnaast wordt er maximaal €500,- per geruilde ha aan kadastrale- en notariële kosten gesubsidieerd. Er wordt een eigen bijdrage van €250,- per geruilde ha voor laatste genoemde kosten van de deelnemende partijen verwacht.

Stichting Kavelruil Zuid-Holland begeleidt u graag bij uw subsidieaanvraag en helpt u uiteraard bij het opzetten van een vrijwillig kavelruilproject. Kavelruilen biedt ook fiscaal enkele interessante voordelen, met name op het gebied van mogelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting op erf- en gebouwen!

Voor meer informatie of vragen?
Neem contact met ons op!