Uw partner voor vrijwillige kavelruil!

Doelstellingen

Stichting Kavelruil Zuid-Holland begeleidt vrijwillige kavelruilen en voert gebiedsinventarisaties uit in geheel Nederland, met name in de provincie Zuid-Holland. Deze worden vooraf gegaan aan verkavelingsprojecten. Medewerkers gaan in overleg met alle deelnemende grondeigenaren, stellen het ruilplan op en maken de officiële stukken voor de notaris die tot daadwerkelijke grondoverdracht leiden. >>

Laatste kavelruilnieuws

Rondom de Franse Kade in de Krimpenerwaard wordt binnenkort een gebiedsverkenning opgestart. Voor het project ‘Alblasserwaard Oost’ worden op dit moment ruilplannen aan betrokken grondeigenaren voorgelegd rondom enkele de kadeversterkingsopgaven van Waterschap Rivierenland. Kavelruilplannen voor twee deelgebieden in de Rijn- en Veenstreek zijn aan de deelnemers voorgelegd. Vervolgstappen worden op dit moment onderzocht. In Midden-Delfland wordt na de eerste deelruil gewerkt aan nieuwe ruilplannen. Met onder meer grond uit de grondpot is de eindsprint van het project Gelderland West ingezet. Meer nieuws lezen? Klik hier>>

Het versterken van de agrarische structuur en bijdragen aan een vitaal platteland.