Uw partner voor vrijwillige kavelruil!

Doelstellingen

Stichting Kavelruil Zuid-Holland begeleidt vrijwillige kavelruilen en voert gebiedsinventarisaties uit in geheel Nederland, met name in de provincie Zuid-Holland. Deze worden vooraf gegaan aan verkavelingsprojecten. Medewerkers gaan in overleg met alle deelnemende grondeigenaren, stellen het ruilplan op en maken de officiële stukken voor de notaris die tot daadwerkelijke grondoverdracht leiden. >>

Laatste kavelruilnieuws

Eerste deelruil van het project ‘Achterwaterschap Oost’ is gepasseerd! Voor het project ‘Alblasserwaard Oost’ worden op dit moment inventarisatiegesprekken gevoerd rondom de kadeversterkingsopgaven van Waterschap Rivierenland. Kavelruilplannen voor twee deelgebieden in de Rijn- en Veenstreek zijn aan de deelnemers voorgelegd. In Midden-Delfland is de eerste deelruil van ca. 30 ha gepasseerd, nieuwe ruilen zijn in de maak. Door toevoegingen aan de grondpot kunnen in Gelderland West dit jaar concrete ruilplannen worden gemaakt. Deze worden binnenkort aan de deelnemers voorgelegd. Meer nieuws lezen? Klik hier>>

Het versterken van de agrarische structuur en bijdragen aan een vitaal platteland.