Lopende Projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Hieronder vindt u een opsomming van de lopende projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland. Per project is aangeven wat de status van het project is en wie de begeleiding van het project uitvoert.

Alblasserwaard-Oost

Status: Meerdere deelruilen gepasseerd. Plannen rondom waterschapspgaven in de maak.
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Kreken Kweken

Status: Uitwerking afspraken bij eerdere aankopen
Begeleiding: Erik van Wijk / tel: 06-5203 6405

Krimpenerwaard

Status: Subsidie voor deelgebied Franse Kade-Kadijk is beschikt. Project wordt op dit moment opgestart.
Begeleiding: Erik van Wijk / tel: 06-5203 6405

Midden-Delfland

Status: Eerste ruil gepasseerd, vervolgruil staat in de steigers. Groot ruilplan in de maak.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

Achterwaterschap Oost

Status: In opdracht van Waterschap Rivierenland is een vrijwillig  kavelruilproject opgestart rondom het verwerven van gronden langs het Achterwaterschap aan de noordkant van Polder Brandwijk. Deze gronden zijn nodig voor de gewenste aanleg van een Ecologische Verbindingszone. Eerste deelruil is inmiddels gepasseerd.
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Gelderland-West

Status: Ruilplannen zijn in de maak door aankopen van ruilgrond door de provincies, ‘werksessies’ worden in een later stadium georganiseerd. Daarnaast worden enkele ruilplannen al aan deelnemers voorgelegd.
Begeleiding: Bommelerwaard: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935 en West Betuwe: Erik van Wijk / tel: 06-5203 6405

Verkavelingsonderzoek Duin- en Bollenstreek

Status: Verkavelingsonderzoek afgrond, eventuele vervolgstappen worden onderzocht.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

Zoetermeerse Meerpolder

Status: In opdracht van de provincie Zuid-Holland, die in samenwerking met de gemeente Zoetermeer en H.H. Rijnland dit project draait, zijn we bezig om al ruilend een gebied te verwerven dat ingezet gaat worden als waterberging en weidevogelgebied. Door de verkaveling van de betreffende grondeigenaren te verbeteren en door de inzet van ruilgrond van de onder andere de provincie, hopen we dit te kunnen realiseren.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

Rijn- en Veenstreek

Status: Na twee verkavelingsonderzoeken in de drie gemeenten, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn zijn er voor twee gebieden ruilplannen gemaakt voor enkele tientallen grondeigenaren. Tijdens twee inloopdagen hebben we de reacties van de betrokken eigenaren op het plan gepeild. Deze worden op dit moment verwerkt en daarna zal de volgende stap worden gezet. Begeleiding: Corné Oudshoorn / tel: 06-2048 3495

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

Heeft u ideeën? Neem contact met ons op!
Begeleiding en advies: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935