Lopende Projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Hieronder vindt u een opsomming van de lopende projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland. Per project is aangeven wat de status van het project is en wie de begeleiding van het project uitvoert.

Alblasserwaard-Oost

Status: Vierde deelruil is gepasseerd. Nieuwe plannen in de maak.
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Kreken Kweken

Status: Uitwerking enkele aankopen en mogelijke kansen worden onderzocht.
Begeleiding: Erik van Wijk / tel: 06-5203 6405

Krimpenerwaard-Oost

Status: Afwachten op nieuwe kansen.
Begeleiding: Erik van Wijk / tel: 06-5203 6405

Midden-Delfland

Status: Kansen voor kavelruil worden onderzocht.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

Achterwaterschap Oost

In opdracht van Waterschap Rivierenland is een vrijwillig  kavelruilproject opgestart rondom het verwerven van gronden langs het Achterwaterschap aan de noordkant van Polder Brandwijk. Deze gronden zijn nodig voor de ophanden zijnde kadeversterking én aanleg van een Ecologische Verbindingszone. Op dit moment wordt geprobeerd om een ruil op te zetten rondom een te koop staand object.
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Verkavelingsonderzoek Duin- en Bollenstreek

Status: Verkavelingsonderzoek afgrond, eventuele vervolgstappen worden onderzocht.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

Gelderland-West

Status: ‘Werksessies’ worden georganiseerd.
Begeleiding: Bommelerwaard: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935 en West-Betuwe: Erik van Wijk / 06-5203 6405

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

Status: Heeft u ideeën? Neem contact met ons op!
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935