Lopende Projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Hieronder vindt u een opsomming van de lopende projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland. Per project is aangeven wat de status van het project is en wie de begeleiding van het project uitvoert.

Alblasserwaard-Oost

Status: Subsidieproject vanuit de provincie Zuid-Holland. Meerdere deelruilen gepasseerd. Laatste deelruil in afronding.
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Gebiedsverkenning Krimpenerwaard

Status: Opdracht voor het uitvoeren van een gebiedsverkenning vanuit de provincie Zuid-Holland voor het gebied Franse Kade-Kadijk. Project in uitvoering.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

Midden-Delfland

Status: In opdracht van LTO-afdeling Delfslands Groen wordt in de gemeente Midden-Delfland een kavelruil uitgevoerd. Eerste ruilen gepasseerd. Op dit moment worden een aantal deelruilen uitgewerkt.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425 & Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Achterwaterschap Oost

Status: In opdracht van Waterschap Rivierenland is een vrijwillig  kavelruilproject opgestart rondom het verwerven van gronden langs het Achterwaterschap aan de noordkant van Polder Brandwijk. Deze gronden zijn nodig voor zowel de versterking van de kade, als de gewenste aanleg van een Ecologische Verbindingszone. Eerste deelruil is inmiddels gepasseerd. Vervolgstappen worden op dit moment onderzocht.
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Gelderland-West

Status: POP3-project vanuit de provincie Gelderland. Eerste ruilingen zijn afgerond en de laatste deelruil is in wording. Halverwege 2022 wordt het project afgerond.
Begeleiding: Bommelerwaard: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935 en West Betuwe: Erik van Wijk / tel: 06-5203 6405

Rijn- en Veenstreek

Status: Subsidieproject vanuit de provincie Zuid-Holland. Na twee verkavelingsonderzoeken in de drie gemeenten, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn zijn er voor twee gebieden ruilplannen gemaakt voor enkele tientallen grondeigenaren. Uit de daarop volgende gesprekken is gebleken dat er in één van de twee gebieden goede kansen liggen voor het succesvol ruilen van gronden. Vervolgstappen hieromtrent worden op dit moment voorbereid.

Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Pijnacker-Nootdorp

Status: In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt geprobeerd om met behulp van het instrument vrijwillige kavelruil een bestaand weidevogelgebied te versterken. Het verbeteren van de agrarische structuur is ook onderdeel van de opdracht. De te ruilen percelen zijn inmiddels getaxeerd en de taxaties worden aan de deelnemers voorgelegd.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

Heeft u ideeën? Neem contact met ons op!
Begeleiding en advies: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935