Lopende Projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Hieronder vindt u een opsomming van de lopende projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland. Per project is aangeven wat de status van het project is en wie de begeleiding van het project uitvoert.

Kavelruil tracé boezemkanaal gemaal Hardinxveld-Giessendam

Status: in opdracht Waterschap Rivierenland is in eerste instantie een inventarisatie uitgevoerd om de mogelijkheden tot het starten van een kavelruil te onderzoeken. Hierna is de feitelijke ruil opgestart. Ruilplannen worden gemaakt.
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Gebiedsverkenning Middelburg- en Tempelpolder

Status: In opdracht H.H. De Stichtse Rijnlanden uitvoering van een gebiedsverkenning. Het eerste deel, het inventariseren van het gebied, is afgerond. Hierna volgen de ontwerpsessies.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

Gebiedsverkenning Krimpenerwaard

Status: Opdracht voor het uitvoeren van een gebiedsverkenning vanuit de provincie Zuid-Holland voor het gebied Franse Kade-Kadijk. Project in uitvoering.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

Midden-Delfland

Status: In opdracht van LTO-afdeling Delfslands Groen wordt in de gemeente Midden-Delfland een kavelruil uitgevoerd. Eerste ruilen gepasseerd. Op dit moment worden een aantal deelruilen uitgewerkt.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425 & Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Achterwaterschap Oost

Status: In opdracht van Waterschap Rivierenland is een vrijwillig  kavelruilproject opgestart rondom het verwerven van gronden langs het Achterwaterschap aan de noordkant van Polder Brandwijk. Deze gronden zijn nodig voor zowel de versterking van de kade, als de gewenste aanleg van een Ecologische Verbindingszone. Eerste deelruil is inmiddels gepasseerd. Vervolgstappen worden op dit moment onderzocht.
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Gebiedsprocessen

Wilt u hier eens van gedachten over wisselen? Neem dan contact met ons op!
Begeleiding en advies: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935