Lopende Projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Hieronder vindt u een opsomming van de lopende projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland. Per project is aangeven wat de status van het project is en wie de begeleiding van het project uitvoert.

Gebiedsverkenning Krimpenerwaard

Status: Opdracht voor het uitvoeren van een gebiedsverkenning vanuit de provincie Zuid-Holland voor het gebied Franse Kade-Kadijk. Project in uitvoering.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

Midden-Delfland

Status: In opdracht van LTO-afdeling Delfslands Groen wordt in de gemeente Midden-Delfland een kavelruil uitgevoerd. Eerste ruilen gepasseerd. Op dit moment worden een aantal deelruilen uitgewerkt.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425 & Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Achterwaterschap Oost

Status: In opdracht van Waterschap Rivierenland is een vrijwillig  kavelruilproject opgestart rondom het verwerven van gronden langs het Achterwaterschap aan de noordkant van Polder Brandwijk. Deze gronden zijn nodig voor zowel de versterking van de kade, als de gewenste aanleg van een Ecologische Verbindingszone. Eerste deelruil is inmiddels gepasseerd. Vervolgstappen worden op dit moment onderzocht.
Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Gelderland-West

Status: POP3-project vanuit de provincie Gelderland. Drie ruilingen in beide deelgebieden zijn afgerond. Halverwege 2022 wordt het project afgerond.
Begeleiding: Bommelerwaard: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935 en West Betuwe: Erik van Wijk / tel: 06-5203 6405

Rijn- en Veenstreek

Status: Subsidieproject vanuit de provincie Zuid-Holland. Project in afronding.

Begeleiding: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935

Pijnacker-Nootdorp

Status: In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt geprobeerd om met behulp van het instrument vrijwillige kavelruil een bestaand weidevogelgebied te versterken. Er heeft inmiddels een kavelruil plaatsgevonden.
Begeleiding: Stan Gloudemans / tel: 06-2907 2425

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

Heeft u ideeën? Neem contact met ons op!
Begeleiding en advies: Rutger de Groot / tel: 06-3010 0935