Laatste kavelruilnieuws uit ons werkgebied

Gelderland West

Onze stichting heeft voor het eerst in haar bestaan een project buiten de provinciegrenzen van haar oorspronkelijk werkgebied opgestart! In het westen van Gelderland, de Bommelerwaard en de nieuwe gemeente West-Betuwe is een groot kavelruilproject van start gegaan. Na de twee informatieavonden zijn de kavelruilcoördinatoren nu druk bezig om alle ruilwensen- en behoeften in kaart te brengen. Daarnaast wordt geprobeerd om meerdere grondeigenaren te enthousiasmeren voor het project.

Gedurende dit project is het de bedoeling dat grondeigenaren zélf met elkaar het ruilplan gaan maken. Er zal dus participatief worden gewerkt. Er zullen zogenaamde ‘ruiltafels’ worden geformeerd, waarin grondeigenaren die iets met elkaar zouden kunnen ruilen bij elkaar worden gezet. Dit noemen we ‘werksessies’. Eind 2018 is de eerste werksessie gehouden op het eiland van Alem. Ondanks het kleine gebied, bleken er aanknopingspunten te zijn om ruilmogelijkheden nader te onderzoeken. Binnenkort hopen we nog enkele werksessies te organiseren.

Vooronderzoek kavelruil Rijn- en Veenstreek

Gezamenlijk met de drie gemeenten Kaag en Braassem, Alphen a/d Rijn en Nieuwkoop zijn wij samen met de plaatselijke LTO-afdelingen bezig met een verkavelingsonderzoek. Het doel van het onderzoek is om inzicht krijgen in de kwaliteit van de verkaveling. Deze drukke regio heeft baat bij minder agrarisch verkeer op de openbare weg. Daarnaast zijn er een aantal te realiseren gebiedsdoelen. Binnenkort zullen de resultaten van dit onderzoek aan betrokken gemeenten en vertegenwoordigers vanuit de land- en tuinbouw worden gepresenteerd. Hierna wordt een beslissing genomen over een eventueel vervolg van het project. Dit zou kunnen in de vorm van een aanvullende onderzoek dat moet uitwijzen of het opstarten van een vrijwillig kavelruilproject kansrijk is.

 

Alblasserwaard-Oost

Een vierde deelruil is onlangs gepasseerd! Drie grondeigenaren in Noordeloos/Hoornaar en één uit Kedichem ruilden met elkaar ca. 12 ha, waardoor grotere kavels werden gerealiseerd. Bij elkaar is er nu ruim 80 ha geruild.
In de polders rondom Goudriaan tekent zich een ruilplan af. Zodoende zijn de te ruilen percelen onlangs van een waarde voorzien, waardoor deze ruil hopelijk een vervolgstap kan maken. Ook in andere polders, bijvoorbeeld rondom Langerak, liggen kansen voor kavelruil. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten en we komen bij u langs om samen te bekijken welke kansen en mogelijkheden er zijn!
Er is door de kavelruilwerkgroep besloten om nog een jaar langer met het project door te gaan. Het gehele jaar 2019 kan er dus nog worden geruild! Heeft u interesse? Neem dan contact op! Klik hier voor de contactgegevens van de kavelruilcoördinator.

Buren West

Onze stichting heeft afgelopen jaar van haar collega stichting Stevig uit Gelderland het lopende POP3- kavelruilproject Buren West overgenomen. Nadat vorig jaar al 74 ha grond van eigenaar wisselde ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal, volgt nu de finale ruil. Met elkaar ruilen 39 grondeigenaren 185 ha grond! Daar zijn wij in alle bescheidenheid trots op. Het project had heel wat voeten in aarde. Projectleiders en vertrouwenspersonen hebben tot het einde toe de nodige moeite gehad om alle ‘kikkers’ in de spreekwoordelijke kruiwagen te houden. Na deze ruil, wat het totaal op een kleine 260 ha brengt, wordt het project afgesloten.

Duin- en Bollenstreek

In opdracht van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft onze stichting een verkavelingsonderzoek in de Duin- en Bollenstreek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om een duidelijk beeld van de verkavelingsstructuur en ruilwensen van de grondeigenaren te krijgen. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gepresenteerd. Op dit moment wordt onderzocht welke vervolgstappen er zullen worden ondernomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het GOM: www.gomdb.nl

Midden-Delfland

In dit groene gebied tussen Rotterdam en Den Haag is een levendige groep agrariërs die zich tussen het stadse geweld staande probeert te houden. Onze stichting heeft onlangs een verkavelings- en grondbehoefteanalyse onder de agrariërs uitgevoerd. De resultaten van deze analyse worden op dit moment verder uitgewerkt tot een vervolgproject. Hierover zullen de betreffende grondeigenaren nader worden geïnformeerd.

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

De laatste tijd is het fenomeen ‘natuurinclusief’ behoorlijk in het nieuws. Voor de stichting kavelruil is dit eigenlijk al een bekend fenomeen. Bijna alle ruilen die de stichting draait hebben een integraal karakter, waarvan natuur bijna altijd onderdeel uit maakt. Met deze vorm van kavelruilen kunt u uw bedrijf laten groeien en draagt u bij aan het realiseren van natuurdoelstellingen.

Kreken Kweken (Voorne-Putten)

Op Voorne-Putten worden enkele losse transacties verder uitgewerkt die bijdragen aan het realiseren van enkele ecologische oevers. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of er kansen zijn voor andere aankopen/ruilingen.

Kavelruil Waarder-Driebruggen

In samenwerking met CSVB, in de persoon van Maarten Snoek, is een vrijwillige kavelruil opgezet rondom een te koop staand bedrijf in Driebruggen. In minder dan 100 dagen is een kavelruil rond gezet met 13 partijen die met elkaar ruim 100 ha ruilden. Meerdere bedrijven konden zodoende hun huiskavel vergroten en afstandskavels dichterbij naar huis brengen. Onze stichting zorgde voor de administratieve ondersteuning en het GIS-werk, zodat Maarten Snoek zijn gesprekken aan de keukentafel soepel kon laten verlopen. Voor deze kavelruil is een subsidie aangevraagd en toegezegd door de provincie Zuid-Holland.