Laatste kavelruilnieuws uit ons werkgebied

Gelderland West

Onze stichting heeft voor het eerst in haar bestaan een project buiten de provinciegrenzen van haar oorspronkelijk werkgebied opgestart! In het westen van Gelderland, de Bommelerwaard en de nieuwe gemeente West-Betuwe, is een groot kavelruilproject van start gegaan. Gedurende dit project is het de bedoeling dat grondeigenaren zélf met elkaar het ruilplan gaan maken. Er zal dus participatief worden gewerkt. Er zullen zogenaamde ‘ruiltafels’ worden geformeerd, waarin grondeigenaren die iets met elkaar zouden kunnen ruilen bij elkaar worden gezet. Dit noemen we ‘werksessies’.

Eind 2018 is de eerste werksessie gehouden op het eiland van Alem. Ondanks het kleine gebied, bleken er aanknopingspunten te zijn om ruilmogelijkheden nader te onderzoeken. Ook elders in het projectgebied wordt geprobeerd om meerdere grondeigenaren te enthousiasmeren voor het project. Binnenkort hopen we daarom nog enkele werksessies te organiseren.

Vooronderzoek kavelruil Rijn- en Veenstreek

Gezamenlijk met de drie gemeenten Kaag en Braassem, Alphen a/d Rijn en Nieuwkoop zijn wij samen met de plaatselijke LTO-afdelingen bezig met een verkavelingsonderzoek. Het doel van het onderzoek is om inzicht krijgen in de kwaliteit van de verkaveling. Deze drukke regio heeft baat bij minder agrarisch verkeer op de openbare weg. Daarnaast zijn er een aantal te realiseren gebiedsdoelen.

Het eerste deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. Met de betrokken gemeenten en vertegenwoordigers vanuit de land- en tuinbouw is besloten om naar aanleiding van de eerste onderzoeksresultaten een verdiepend vervolgonderzoek op te starten. Dit onderzoek wordt in het najaar van 2019 uitgevoerd.

Alblasserwaard-Oost

Tot nu toe is er ruim 80 ha geruild. Maar er zit nog meer in het vat! In de polders rondom Goudriaan tekent zich een ruilplan af. De bemiddelingen hieromtrent lopen nog. Ook in andere polders, bijvoorbeeld rondom Langerak, liggen kansen voor kavelruil. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten en we komen bij u langs om samen te bekijken welke kansen en mogelijkheden er zijn! Heeft u interesse? Neem dan contact op! Klik hier voor de contactgegevens van de kavelruilcoördinator.

Buren West

Onze stichting heeft afgelopen jaar van haar collega stichting Stevig uit Gelderland het lopende POP3- kavelruilproject Buren West overgenomen. Nadat vorig jaar al 74 ha grond van eigenaar wisselde ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal, volgde afgelopen juni de finale ruil. Met elkaar ruilden 39 grondeigenaren 185 ha grond! Daar zijn wij in alle bescheidenheid trots op. Het project had heel wat voeten in aarde. Projectleiders en vertrouwenspersonen hebben tot het einde toe de nodige moeite gehad om alle ‘kikkers’ in de spreekwoordelijke kruiwagen te houden. Na deze ruil, wat het totaal op een kleine 260 ha brengt, wordt het project afgesloten.

Duin- en Bollenstreek

In opdracht van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft onze stichting een verkavelingsonderzoek in de Duin- en Bollenstreek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om een duidelijk beeld van de verkavelingsstructuur en ruilwensen van de grondeigenaren te krijgen. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gepresenteerd. Op dit moment wordt onderzocht welke vervolgstappen er zullen worden ondernomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het GOM: www.gomdb.nl

Midden-Delfland

In dit groene gebied tussen Rotterdam en Den Haag is een levendige groep agrariërs die zich tussen het stadse geweld staande probeert te houden. Onze stichting heeft onlangs een verkavelings- en grondbehoefteanalyse onder de agrariërs uitgevoerd. De resultaten van deze analyse worden op dit moment verder uitgewerkt tot een vervolgproject. Hierover zullen de betreffende grondeigenaren nader worden geïnformeerd.

‘Natuurinclusief’ kavelruilen

De laatste tijd is het fenomeen ‘natuurinclusief’ behoorlijk in het nieuws. Voor de stichting kavelruil is dit eigenlijk al een bekend fenomeen. Bijna alle ruilen die de stichting draait hebben een integraal karakter, waarvan natuur bijna altijd onderdeel uit maakt. Met deze vorm van kavelruilen kunt u uw bedrijf laten groeien en draagt u bij aan het realiseren van natuurdoelstellingen.

Kreken Kweken (Voorne-Putten)

Op Voorne-Putten worden enkele losse transacties verder uitgewerkt die bijdragen aan het realiseren van enkele ecologische oevers. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of er kansen zijn voor andere aankopen/ruilingen.