Doelstelling van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Stichting Kavelruil Zuid-Holland begeleidt vrijwillige kavelruilen en voert gebiedsinventarisaties uit in geheel Nederland. Laatst genoemde worden veelal vooraf gegaan aan verkavelingsprojecten. Medewerkers gaan in overleg met alle deelnemende grondeigenaren, stellen het ruilplan op en maken de officiële stukken voor de notaris die tot daadwerkelijke grondoverdracht leiden.

Een belangrijk kenmerk van kavelruil is dat alles vrijwillig is. De partijen gaan een kavelruilovereenkomst aan. In zo’n kavelruilovereenkomst staat vermeld welke grond iedereen inbrengt, welke grond de deelnemer daarvoor terugkrijgt en hoeveel hij of zij daarvoor moet bijbetalen of ontvangt. Als alle partijen getekend hebben, wordt de overeenkomst rechtsgeldig.

Naast kavelruilprojecten voert Stichting Kavelruil regionale structuur- en verkavelingsonderzoeken uit. Deze onderzoeken wijzen uit waar mogelijkheden liggen voor kavelruil. Uit zo’n onderzoek komen sterke en zwakke punten in de agrarische structuur naar voren. Tevens worden de kansen voor verbetering en eventuele bedreigingen in beeld gebracht. Deze onderzoeken worden vaak gedaan bij nieuwe overheidsplannen voor bijvoorbeeld waterberging, natuurontwikkeling (ecologische verbindingszones) en infrastructuur. Het is voor de stichting een uitdaging om bij dergelijke ingrijpende plannen een win-winsituatie voor alle betrokken partijen realiseren.

Belangrijk kenmerk van kavelruil is dat alles vrijwillig is.