Afgeronde Projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Hieronder vindt u een opsomming van enkele afgeronde projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Kavelruil ‘Alblasserwaard Oost’

Projectmatige kavelruil waarbij enkele tientallen deelnemers ruim 191 ha grond met elkaar ruilden. Daarnaast werden niet-agrarische doelen gerealiseerd.

Kavelruil/grondverwerving ‘Kreken Kweken’

Een kavelruil/grondverwervingsopdracht op Voorne-Putten. In meerdere jaren zijn er in dit gebied o.a. met het instrument vrijwillige kavelruil kilometers aan zone langs watergangen verworven. Die door Waterschap Hollandse Delta zijn ingericht als Ecologische Verbindingszones. Na het afronden van enkele praktische zaken is het project aan het begin van de zomer afgerond.

Kavelruil ‘Zoetermeerse Meerpolder’

Een kavelruil in één van de oudste polders van Nederland. In deze polder is met de inzet van vrijwillige kavelruil een weidevogelgebied gecreëerd van bij elkaar 28 ha én de verkaveling van omliggende bedrijven is verbeterd. In totaal wisselde 52 ha van eigenaar.

Kavelruil ‘West-Betuwe’

Een kavelruil in het westen van de provincie Gelderland. Door het inzetten van de Grondfaciliteit van provincie Gelderland lukte het om het project af te sluiten met bijna 260 ha ruil, waarbij tientallen grondeigenaren betrokken waren.

Verkavelingsonderzoek ‘De Meije’

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is de verkaveling ten noorden van de Meije te Bodegraven onderzocht i.v.m. de beoogde natuuropgave.

‘Verbreding N207’

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is d.m.v. een vrijwillige kavelruil een deel van de benodigde gronden verworven. In totaal is er ca. 165 ha geruild.

Diverse projecten

Sinds haar oprichting in 1993 heeft de stichting in de afgelopen jaren honderden hectares geruild en tientallen projecten begeleid. Van ‘boerenruilen’ tot gecompliceerde ruilen waarbij overheidsdoelen op het gebied van infrastructuur, water of natuur een rol speelden.