Afgeronde Projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Hieronder vindt u een opsomming van enkele afgeronde projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Kavelruil ‘West-Betuwe’

Een kavelruil in het westen van de provincie Gelderland. Door het inzetten van de Grondfaciliteit van provincie Gelderland lukte het om het project af te sluiten met bijna 260 ha ruil, waarbij tientallen grondeigenaren betrokken waren.

Kavelruil ‘Waarder-Driebruggen’

Een zuiver agrarische kavelruil waarbij een stoppende melkveehouder zijn gronden inbracht in de kavelruil. Waarmee er zodoende een kavelruil ruim 100 ha grond tot stand kwam.

Kavelruil ‘Alblasserwaard West’

Projectmatige kavelruil waarbij enkele tientallen deelnemers ruim 285 ha grond met elkaar ruilden. Daarnaast werden niet-agrarische doelen gerealiseerd.

Verkavelingsonderzoek ‘De Meije’

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is de verkaveling ten noorden van de Meije te Bodegraven onderzocht i.v.m. de beoogde natuuropgave.

‘Verbreding N207’

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is d.m.v. een vrijwillige kavelruil een deel van de benodigde gronden verworven. In totaal is er ca. 165 ha geruild.

Diverse projecten

Sinds haar oprichting in 1993 heeft de stichting in de afgelopen jaren honderden hectares geruild en tientallen projecten begeleid. Van ‘boerenruilen’ tot gecompliceerde ruilen waarbij overheidsdoelen op het gebied van infrastructuur, water of natuur een rol speelden.