Afgeronde Projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland

Hieronder vindt u een opsomming van enkele afgeronde projecten van Stichting Kavelruil Zuid-Holland.

Kavelruil ‘Waarder-Driebruggen’

Een zuiver agrarische kavelruil waarbij een stoppende melkveehouder zijn gronden inbracht in de kavelruil. Waarmee er zodoende een kavelruil ruim 100 ha grond tot stand kwam.

Kavelruil ‘Alblasserwaard West’

Projectmatige kavelruil waarbij enkele tientallen deelnemers ruim 285 ha grond met elkaar ruilden. Daarnaast werden niet-agrarische doelen gerealiseerd.

Verkavelingsonderzoek ‘De Meije’

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is de verkaveling ten noorden van de Meije te Bodegraven onderzocht i.v.m. de beoogde natuuropgave.

‘Verbreding N207’

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is d.m.v. een vrijwillige kavelruil een deel van de benodigde gronden verworven. In totaal is er ca. 165 ha geruild.

‘Stompwijk en de Wouden’

Projectmatige kavelruil waarin door 3 deelruilen de agrarische structuur sterk verbeterd is. In totaal is er 96 ha grond geruild.

‘Koepelproject’

Verkavelingsonderzoek provincie breed, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.

‘Middenweg’

Ondersteuning bij kavelruil ‘Middenweg’ te Hoornaar/Noordeloos, 9 partijen ruilde met elkaar ruim 108 ha.

Kavelruil ‘Reeuwijk’

Door de inzet van BBL-grond is een mooie agrarische kavelruil rond gezet. Bij elkaar is er bijna 200 ha van eigenaar gewisseld!