U partner voor vrijwillige kavelruilzaken

Het bestuur van Stichting Kavelruil Zuid-Holland bestaat uit vier vertegenwoordigers vanuit de landbouw, die afkomstig zijn uit verschillende delen van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger namens een tweetal natuurorganisaties zitting in het bestuur.
Verder er is een adviseur van LTO Noord bij het bestuur van de stichting betrokken.

J.A. (Jaap) Schep – voorzitter

Jaap Schep uit Bergambacht, ondernemer en mede-eigenaar van Melkvee- en kaasboerderij Schep te Bergambacht. Naast zijn bedrijf heeft Jaap de volgende nevenfuncties: Themahouder LTO Noord Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland, bestuurslid Leader Polders met Waarden, ledenraadslid AB Zuid-Holland, voorzitter Natuurcoöperatie Krimpenerwaard, lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en bestuurslid kaascoöperatie De Producent.

S.J. (Sjoerd) Veerman – secretaris

Sjoerd Veerman uit Alblasserdam is in het dagelijks leven programmanager bij de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en vertegenwoordigd de belangen van de natuurorganisaties binnen het bestuur. Naast zijn werk als programmanager heeft Sjoerd de volgende nevenfuncties: adviseur van Stichting Groene Hart, voorzitter van de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’, penningmeester van Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt en voorzitter van het team Zuid-Holland van de KNHM.

B.J. (Basjan) Niemansverdriet – penningmeester

Basjan Niemansverdriet uit Strijensas is agrarisch ondernemer met een akkerbouwbedrijf en een neventak van ongeveer 70 schapen. Naast zijn bedrijf is Basjan Themahouder Flora en Fauna van LTO Noord Zuid-Holland en raadslid namens het CDA van de gemeente Hoeksche Waard.

B.T. (Theo) Kemp

Theo Kemp uit Nieuwkoop is agrarisch ondernemer met een melkveebedrijf en kleine recreatieve tak in de nabijheid van de Nieuwkoopse Plassen. Naast zijn bedrijf en bestuursfunctie voor de Stichting Kavelruil Zuid-Holland, heeft Theo de volgende nevenfunctie: Lid van de commissie die in de polder Bodegraven Noord een regioplan maakt voor de natuurinvulling.

G.J. (Gerrit) de Jong

Gerrit de Jong is melkveehouder uit Meerkerk. Naast zijn bedrijf is Gerrit voorzitter van de LTO-afdeling Alblasserwaard- en Vijfheerenlanden, hieraan gerelateerd neemt Gerrit zitting in allerlei regionale organen en overleggen.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Bel en/of mail ons gerust.